Hoe vaak worden de cijfers geactualiseerd?

De Staat van Volksgezondheid en Zorg streeft ernaar het meest actuele cijfer te presenteren. Wanneer een nieuw cijfer beschikbaar komt, wordt het zo snel als mogelijk (bij voorkeur direct) op de website geplaatst. Controle en bewerking van een nieuw cijfer kan er soms toe leiden dat er enige tijd zit tussen het beschikbaar komen van een nieuw cijfer en presentatie op de website. De Staat VenZ heeft een directe link met CBS StatLine, waardoor kerncijfers die ook op CBS StatLine staan, gelijktijdig met StatLine geactualiseerd worden. 

Terug naar vragenoverzicht