Hoe presenteren jullie een cijfer?

Om zo actueel mogelijk te kunnen zijn, is de presentatiewijze van een kerncijfer zo onderhoudsarm mogelijk. Dit betekent dat er alleen teksten naast grafieken en figuren staan als dit nodig is ter verduidelijking. Voor verdieping verwijzen we naar informatie over de gebruikte bron.
Uitgangspunt van de Staat VenZ is dat we uitgaan van beschikbare gegevens in bestaande bronnen. De wijze waarop die gegevens in de bronnen gepresenteerd worden zijn leidend. Dit betekent dat er in de basis geen bewerkingen door het consortium op de gegevens/cijfers plaatsvinden, zoals standaardisatie of statistische toetsen. De gepresenteerde bronnen op de Staat VenZ variëren in de mate waarin bewerkingen hebben plaatsgevonden. Om uniformiteit op de site te waarborgen, kiezen we ervoor om niet aan te geven of verschillen statistisch significant zijn of niet. Ook kiezen we ervoor om niet aan te geven of we gestandaardiseerde cijfers presenteren.

Terug naar vragenoverzicht