Hoe komt een cijfer tot stand?

De primaire doelgroepen van de Staat van Volksgezondheid en Zorg zijn het ministerie van VWS en de Tweede Kamer. Daarom zijn bij de keuze van kerncijfers het perspectief en de beleidsprioriteiten van VWS leidend. De consortiumpartijen besluiten over definities, beschikbare bronnen en benodigde bewerkingen.

Om tot een uiteindelijke set kerncijfers te komen die aansluit bij de beleidsprioriteiten en die goed en over een langere periode gemeten kan worden, zijn de volgende selectiecriteria gebruikt:

  • Relevantie: het kerncijfer is relevant voor het beleid van het ministerie van VWS.
  • Meetbaarheid: het kerncijfer kan op een door het veld breed gedragen wijze berekend worden.
  • Herhaalbaarheid: het kerncijfer kan in de toekomst via dezelfde methodiek en het liefst via dezelfde bronnen opnieuw worden berekend, waardoor het bepalen van een trend mogelijk is.

Terug naar vragenoverzicht